Registruj se

Mala škola automobilskih pojmova

Kako uopšte i na kom primcipu radi četvorocilindrični otto-motor? 

Mislimo da je to najbolje i najlakše objasniti kombinovanim korišćenjem reči i dijagrama. Dakle, krećemo...

Dijagram rada 4-cilindričnog otto-motora:
- najveća snaga 33 kW (45 KS) pri 5000 o/min
- najveći moment 88 Nm pri 2800 o/min

 autor:
Armchoir
 

Tačke predstavljaju:

1 - otvaranje usisnog ventila

2 - zatvaranje izduvnog ventila

3 - zatvaranje usisnog ventila

4 - početak sagorevanja

5 - kraj sagorevanja

6 - otvaranje izduvnog ventila

Oznake na dijagramu su:

Pa - atmosferski pritisak

Pk - pritisak kompresije

Pmax - najveći pritisak u cilindru

Q - dovođenje energije

Vc-volumen cilindra

VK-volumen kompresije

 

Taktove možemo odrediti na sledeći način:

1.takt-usis-traje od otvaranja usisnog ventila do zatvaranja usisnog ventila (od tačke 1 do tačke 2)

2.takt-kompresija-traje od zatvaranja usisnog ventila pa do tačke paljenja (od tačke 3 do tačke 4)

3.takt - sagorevanje i ekspanzija-traje od tačke paljenja (4) pa do trenutka otvaranja izduvnog ventila (6)

autor: Cale

 

I sve ovo ne bi bilo tako teško zapamtiti da se, opet oni isti, blistavi umovi nisu dosetili kako da nama (smrtnicima) još više zakomplikuju život.

Naime, setili su se kako rad svojih motora s unutrašnjim sagorevanjem nećemo moći do kraja da shvatimo ne ubacimo li još jednu fizičku vrednost - Moment sile.

Od milja znan i samo kao "moment", novi je pojam u stvari nešto što je "jednako umnošku sile i udaljenosti mesta na kojem deluje ta sila od osi rotacije".

Sada vam tek ništa nije jasno?

Grozno!!!

No o čemu se zaista radi?

Zamislite ključ za skidanje vijaka na točkovima. Što dužu polugu imate to će vam posao odvijanja biti lakši jer ćete istu silu primenjivati na većoj udaljenosti od osi rotacije (vijka). Ova se udaljenost zove "krak sile", a ono što pri odvijanju primjenjujete na nesrećnom vijku zove se "moment" (jedinica: Nm). Wow!!!

Nadamo se da je sad bar malo jasnije!!!

Da bismo mogli pomešati sve do sada izrečeno potrebno je pomenuti još jedan detalj, a to je broj obrtaja motora.

Setite se prvog dela ovog teksta kako bismo se mogli poslužiti primerom 4- taktnog motora. Očito je (iz ilustracija i dijagrama) da za obavljanje tih taktova mora doći do pomicanja delova motora. Pravolinijsko kretanje klipa tako se pretvara u kružno kretanje kolenastog vratila (radilice), koja se okrene 2 puta za svaka 4 takta. Dakako, sto je veći broj obrtaja motora, jasno je - veća je i količina sagorenog goriva, a time je i proizvedeno više energije.

Pojednostavljeno, više obrtaja - više snage, gledamo li to kroz jedan te isti period vremena.

I konačno, sad po prv puta dobijamo priliku da povežemo snagu i moment, što ćemo učiniti magičnom formulom:

KS = Nm * O / 7024 , gde je O broj obrtaja motora izražen u 1/min.

Zbog čega nam je sve to uopšte bitno?

Snaga motora, dakako, bitna je da bismo znali da li će neki automobil ići brzo. No, moment je potrebno znati kako bismo otkrili kada će taj automobil ići brzo.

Pojednostavljeno govoreći, što je viši maksimalni moment koji neki motor razvija (pri određenom broju obrtaja) to će automobil bolje "vući" pri nižem broju obrtaja jer će, ujedno, njegov motor moći da ostvari veću snagu pri nižim obrtajima.

Kriva obrtnog momenta i snage s obzirom na broj obrtaja motora veoma slikovito opisuje međuzavisnost ova tri elementa.
                       
                            autor: Cale
 

I za kraj, malo preračunavanja za one koji listaju britansku i/ili američku literaturu:

 

1 KS (DIN) = 0,9862 hp (US-horsepower, prema SAE standardu)
 

1 Nm (DIN) = 0,7375 lb - ft (funta * stopa, SAE)
 

Školicu i dalje vodi good_time
brzabrzina.com

 

 

Komentari

comments powered by Disqus